Thứ Bảy, tháng 6 26, 2010

[Linh tinh] - Nhất tự vi sư, bán tự vi sư


Câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" có lẽ nhiều người nghe từ thời còn bé! Dịch đại khái là "Một chữ cũng là Thầy, nửa chữ cũng là Thầy", để nói lên ý vai trò của người Thầy và sự ghi nhận công lao đó!

Với chồng, trong cuộc đời, bên ngoài những người Thầy trong trường lớp, còn có những người Thầy đúng với nghĩa của câu nói trên. Họ là những người bạn, nhưng ảnh hưởng của họ lại rất lớn, làm nên những bước ngoặt trong cuộc đời của chồng.

Có bao giờ bạn thấy là cần phải có một người Thầy không? Chồng thì nghĩ rằng, khi mình làm một cái gì đó rất rất khó vượt khỏi tầm suy nghĩ của mình, lúc đó mình sẽ thật sự cảm thấy cần một người Thầy.

Lấy vài ví dụ đơn giản, thi và học cho xong ĐH, đi làm, kiếm việc, là những chuyện nằm trong tầm suy nghĩ của mình, do đó, có thể vẫn ko cần thấy một người Thầy thật sự. Nhưng để làm được một cái gì đó, tầm cỡ thế giới, ví dụ như đoạt giải Olympic Tin học, hoặc Toán học, hoặc làm nghiên cứu có công trình được nhận đăng ở hội nghị, tạp chí hàng đầu thế giới; những thứ đó chắc chắn nếu không có Thầy, sẽ không thể làm được.

Suy nghĩ theo hướng này, nếu bạn chưa thấy cần phải có một người Thầy, có thể là bạn chưa có một mục tiêu, chưa có ý định làm một cái gì đó vượt ngoài tầm suy nghĩ của mình. Muốn làm một cái gì đó vượt ngoài tầm suy nghĩ của mình ư, có nhiều lắm, ví dụ, hãy thử nghĩ xem làm thế nào để có thể kiếm được 3 tỉ trong 3 năm chẳng hạn. Nếu vẫn thấy dễ thì tăng số tiền lên hoặc giảm số năm đi, lúc đó, bạn sẽ thấy ngay thôi mà!

CY.

Không có nhận xét nào: